Een atheÔstische visie over de mensheid.

Het einde van godsdienst

Door Tjeerd84 op donderdag 29 september 2016 06:00 - Reacties (64)
Categorie: Religie, Views: 3.919

Voor je verder leest wil ik graag duidelijk maken dat ik niemand wil kwetsen of beledigen. Dit betekent helaas dat er waarschijnlijk wel mensen gekwetst of beledigd gaan worden, want anders had ik deze waarschuwing hier niet hoeven te plaatsen.

Godsdient
Opgroeiend in een klein Fries dorpje moest ik verplicht naar de kerk. Vanaf het moment dat ik goed kon begrijpen wat de dominee vertelde en wat er werd gezongen, kreeg ik een afkeer van het geloof. De kerk leek voor mij op een soort sekte met vreemde rituelen, zoals het dopen van baby's. De dominee zei bijvoorbeeld bij het dopen dat de gedoopte baby bij de Christelijke gemeente hoort en dat dus ongedoopte kinderen er niet bij horen. Het gedoopte kind zou beschermd worden door god en de gemeente, maar dus de ongedoopte kinderen niet.
Een ander voorbeeld is een verhaal over Jezus. In de bijbel staat dat er duizenden mensen bij elkaar kwamen om Jezus in actie te zien. Jezus was goed bezig om mensen te genezen, maar op een gegeven moment kregen de mensen honger. Er waren vijf broden en twee vissen en Jezus kreeg het voor elkaar om deze producten oneindig te delen om zo iedereen te kunnen voeden. Wat ons zou moeten opvallen aan dit verhaal is dat er volgens de bijbel duizenden mensen bij elkaar kwamen, maar dat niemand er aan had gedacht om voor eten te zorgen. Er vanuit gaande dat de bijbel ons niet wil vertellen dat er alleen maar enorm onintelligente mensen op Jezus af kwamen, is mijn conclusie dat dit verhaal nooit echt gebeurd kan zijn. De betekenis van het verhaal is uiteraard dat Jezus genoeg liefde heeft voor iedereen en dat hij blijft delen tot iedereen genoeg heeft. Het punt is echter dat Jezus wordt gezien als de zoon van god, omdat hij wonderen kon verrichten. Als hij die wonderen echter niet heeft verricht, is hij een mens zoals ieder ander mens. Volgens mij is het erg aannemelijk dat de magische verhalen uit de bijbel zijn ontstaan door het van mond tot mond doorvertellen van volksverhalen. Het is ook goed mogelijk dat Jezus vroeger wetenschappelijke trucs heeft gebruikt om mensen te overtuigen van zijn goddelijkheid. Wat dat betreft zou Hans Klok rond het jaar nul een goede kandidaat zijn voor de zoon van god.
Mijn afkeer van het geloof gecombineerd met mijn introverte persoonlijkheid zorgden ervoor dat ik rond mijn tiende besloot om niet meer mee te zingen in de kerk. Dat klinkt gemakkelijk, maar mijn vader zat in hetzelfde kerkbankje en hij maakte het mij erg duidelijk dat ik mee moest zingen.
Maar toch mag ik niet klagen nu ik weet hoe moslim-ouders hiermee omgaan. 'Ridda' is een term voor wanneer een moslim afstand doet van de Islam. Apostasie, het afvallen van je geloof, wordt gezien als de ergste misdaad die een moslim kan doen en wordt bestraft met de doodstraf. Er zijn uiteraard ook gematigde moslims die hun kinderen niet vermoorden voor apostasie, maar het maakt het openlijk betwisten van de waarheid van de Islam vrijwel onmogelijk voor moslims.

Wetenschap
De wetenschap probeert de werking van het universum te beschrijven. Een wetenschapper doet eerst een ontdekking. Na onderzoek gelooft de wetenschapper dat hij de ontdekking begrijpt en hij publiceert hierover zijn theorie. Andere wetenschappers toetsen de theorie en zolang de theorie blijkt te kloppen, wordt deze als waar aangenomen binnen de wetenschappelijke wereld. Als op een gegeven moment blijkt dat een theorie niet klopt, wordt deze verworpen en komt er zo snel mogelijk een nieuwe of verbeterde theorie voor in de plaats. Het punt is dat ook in de wetenschap een element van geloven is.
We weten dankzij Einstein dat hoe hoger de snelheid in een situatie is, hoe minder goed de wetten van Newton kloppen. Of anders gezegd: je auto rijdt prima volgens Newton, maar je navigatiesysteem werkt alleen met Einstein. Zolang de relatieve snelheden in een situatie verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de lichtsnelheid kan er prima gebruik worden gemaakt van de theorieŽn van Newton. In andere gevallen werkt de relativiteitstheorie van Einstein beter.
Een ander voorbeeld van wetenschap en geloof is de vergelijking tussen het atoom en een god. Iets heel kleins en iets heel groots. De Griekse Leicippus kwam een paar eeuwen voor Christus met een atoomtheorie. 'Atoom' komt van het Griekse woord 'atomos' wat 'ondeelbaar' betekent. Volgens hem bestond alles uit ondeelbare deeltjes. Eeuwenlang zijn meerdere wetenschappers bezig geweest om het atoommodel te toetsen en te verbeteren. Ondertussen weten we dat het atoom zelf uit meerdere deeltjes bestaat en dat het zelfs wel deelbaar is. Op dit moment wordt er nog steeds groot onderzoek gedaan naar de deeltjes in een atoom door wetenschapper van CERN.
De vergelijking tussen het atoom en een god is dat ze beide voor de mens onzichtbaar zijn. Meerdere atomen bij elkaar zijn uiteraard wel zichtbaar en je zou kunnen stellen dat god in een voor ons onwaarneembare dimensie zit. Het atoom wordt echter steeds opnieuw getest en op dit moment geloven wetenschappers dat ze redelijk goed weten hoe het atoom in elkaar zit. Van een god is geen enkel aantoonbaar feit te vinden. Uiteraard bestaat god heel duidelijk wel in de gedachten van veel mensen. Maar als iemand op die manier god wil aantonen, dan betekent dat volgens mij eigenlijk dat de mens zelf god is.
Het verschil is dus dat wetenschappers wel in theorieŽn geloven, maar ze ook weer verwerpen als blijkt dat er niks van een theorie klopt. Alle huidige godsdiensten zijn ooit ontstaan. Bij een godsdienst blijven de volgelingen geloven in die godsdienst, zonder te kijken of hun godsdienst ook echt waar is. De gelovigen volgen blind hun geloof. Nou besef ik ook dat een geloof voor sommige mensen best een goede steun in het leven kan zijn. Maar het probleem is dat veel gelovigen hun eigen godsdienst willen verspreiden en in het ergste geval hebben ze veel haat voor mensen met een ander geloof. De meesten van ons zullen meteen aan Islamitische terroristen denken, maar ook onder Christenen en atheÔsten zitten mensen met veel haat voor andersdenkenden, zoals bijvoorbeeld Anders Breivik.

Het einde
Ik zou graag zien dat mensen in de toekomst hun eigen keuzes kunnen maken. Want een godsdienst zorgt er duidelijk voor dat de volgelingen in hun keuzes worden beperkt. Zo kan een moslima meestal niet zelf kiezen of ze wel of niet een hoofddoek draagt. En daarnaast zijn uiteraard voor veel moslima veel ergere beperkingen te vinden. Abortus is voor sommige vrouwen geen keuze, omdat volgens bijbeltekst Jeremia 1:5 'god je al kent, voordat hij je in de baarmoeder vormt'. Veel gelovigen zijn tegen homo's, omdat Adam met Eva ging. Volgens het letterlijke bijbelverhaal had Adam ook weinig keus, dacht ik zo. Het punt is dat mensen dus blijkbaar zelf niet rationeel nadenken over morele normen en waarden, maar dankzij hun geloof automatisch voor of tegen iets zijn.
Elke godsdienst is ontstaan door het werk van andere mensen. En in vrijwel alle gevallen gaat dat over mensen die lang geleden hebben geleefd en die mensen hadden niet de kennis die wij nu wel hebben. En al die mensen wisten vroeger net zo veel over een god als jij nu weet, namelijk helemaal niks. Sommigen zullen zeggen dat Jezus de zoon van god is of dat Mohammed een profeet van Allah is. Maar het blijven mensen zoals jij en ik. Het is vreemd dat veel mensen blind een godsdienst volgen, terwijl de inhoud van die godsdienst bedacht is door andere mensen om de macht te krijgen over een grote bevolkingsgroep. Voor mij is het geloven in een god of een profeet, hetzelfde als geloven in een sprookje. Van een sprookje of een religieuze tekst kunnen mensen alsnog goede dingen leren. Maar dat betekent niet dat je vervolgens een god moet aanbidden en verplichtingen moet aangaan om goed te leven. Ik heb bijvoorbeeld uit zowel de bijbel als uit de koran als uit het sprookje Sneeuwwitje een paar goede lessen geleerd: help je naasten, vertrouw op je vrouw, maar datzelfde geldt niet zomaar voor je stiefmoeder.
Geloven wordt zelfs gevaarlijk als een gelovige daardoor niet meer rationeel denkt, maar blind de bevelen van zijn god op gaat volgen. Dat is vooral gevaarlijk omdat die bevelen eigenlijk van menselijke religieuze leiders komen.
Over de hele wereld zijn er steeds meer rationele atheÔsten. Mensen die hun eigen keuzes maken en die daarnaast ook respect hebben voor de mensen die wel voor een eigen geloof kiezen. Zolang de keuze voor een godsdienst geen invloed heeft op het leven van een ander, is daar op zich niks mis mee.
We weten op dit moment slechts een kleine fractie van een nog kleinere fractie van een procent van alle mogelijke wetenschappelijke kennis. Maar omdat er geen enkele wetenschappelijke kennis is van een god, is dat alsnog genoeg om over godsdienst heen te kunnen stappen. De trend om dat te doen is al jaren geleden begonnen en ik hoop dat zo snel mogelijk alle mensen een beter leven krijgen door gezamenlijk de godsdiensten achter ons te laten. Is dat de ware verlichting? Als je gelooft dat de mens van nature goed is wel...

Links:
Doop: https://nl.wikipedia.org/wiki/Doop_(sacrament)
Ridda: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ridda
Apostasie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geloofsafval
Navigatiesysteem en Einstein: http://www.kennislink.nl/...stein-zouden-we-verdwalen
Atoomtheorie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Atoomtheorie
CERN: https://nl.wikipedia.org/wiki/CERN
AtheÔsme: https://nl.wikipedia.org/wiki/Athe%C3%AFsme


Richard Dawkins: https://www.google.nl/?gw...q=richard+dawkins&tbm=vid